Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Grimes
Grimes
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 6
Tấn công 3
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Ancient Bonds

Grimesđơn vị lính RrarityRare của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Grimes được triệu hồi từ thanh hành động - Triệu hồi 1 đơn vị lính ngẫu nhiên thuộc một tộc bất kỳ tại một ô trống kế cận do bạn chỉ định.

  • Dying Wish: Khi Grimes bị tiêu diệt - Triệu hồi 1 đơn vị lính ngẫu nhiên thuộc một tộc bất kỳ tại một ô trống kế cận do bạn chỉ định.Chiến thuật[ | ]

  • Grimes có một năng lực tác dụng nhanh và một năng lực tác dụng chậm, nếu kích hoạt được cả hai giá trị của nó dễ dàng vượt qua con số 6 mana.
  • Chỉ số rất kém và khả năng bị Dispel làm cho Grimes trông như một canh bạc lớn. Ngoài ra do sự ngẫu nhiên rất lớn từ năng lực của mình, nó không đáng tin cậy và do đó hiếm được sử dụng.

Thư viện ảnh[ | ]

Grimes idle
Sẵn sàng
Grimes breathing
Đứng tại chỗ
Grimes run
Di chuyển
Grimes attack
Tấn công
Grimes death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement