Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Grimrock
Grimrock
Thuộc tính
Phe Magmar
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 4
Tấn công 3
Máu 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Grimrockđơn vị lính RrarityRare của phe Magmar.

Năng lực[ | ]  • Grow +2/+2: Vào đầu mỗi lượt của chủ sở hữu, Grimrock được +2/+2.
    • Hiệu ứng: Growth.
Chiến thuật[ | ]

  • Grimrock tương đối cứng cáp và thường thì có thể thả trên tiền tuyến, vào lúc mà nó có thể hành động, Grimrock đã có chỉ số là 5/6, mạnh hơn các đơn vị 4 mana thông thường khác.
  • Giá của Grimrock cũng tương đối cao, vậy nên có thể phối hợp với những thẻ cho hiệu ứng giảm mana triệu hồi như Kujata để có thể triệu hồi nó dễ dàng hơn.

Thư viện ảnh[ | ]

Grimrock idle
Sẵn sàng
Grimrock breathing
Đứng tại chỗ
Grimrock run
Di chuyển
Grimrock attack
Tấn công
Grimrock death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra. Grimrock có chỉ số 2/4.
  • 0.0.22: Chỉ số tăng lên 3/4.
Advertisement