Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Gro
Gro
Thuộc tính
Phe Magmar
Loại Minion
Tộc Battle Pet
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 2
Tấn công 2
Máu 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Grođơn vị lính RrarityRare của phe Magmar.

  • Thẻ này nằm trong bản mở rộng Denizens of Shim'zar.
  • Thẻ này thuộc loại lính Battle Pet, người chơi không có quyền điều khiển chúng mà chúng sẽ tự hành động vào đầu mỗi lượt.

Năng lực[ | ]  • Grow +1/+1: Vào đầu mỗi lượt của chủ sở hữu, Gro được +1/+1.
    • Hiệu ứng: Growth.
Chiến thuật[ | ]

  • Gro có năng lực và chỉ số gần như ngang với Earth Walker, một đơn vị tốn tới 3 mana. Vào thời điểm có thể hành động Gro đã có chỉ số 3/5, rất đáng nể và có thể tiêu diệt bất kỳ đơn vị 2 mana nào mà vẫn sống sót.
  • Cho dù là một Battle Pet không thể điều khiển được, Gro vẫn là một mục tiêu đáng để yểm những phép như Greater Fortitude hay Amplification.

Thư viện ảnh[ | ]

Gro idle
Sẵn sàng
Gro breathing
Đứng tại chỗ
Gro run
Di chuyển
Gro attack
Tấn công
Gro death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement