Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Hailstone Golem
HailstoneGolem
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc Golem
Token? Không
Độ hiếm Basic
Chỉ số
Mana 4
Tấn công 4
Máu 6
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Hailstone Golemđơn vị lính Basic của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]

Hailstone Golem không có năng lực đặc biệt nào.

Chiến thuật[ | ]

Hailstone Golem không có lưu ý chiến thuật đặc biệt nào.

Thư viện ảnh[ | ]

Hailstone Golem idle
Sẵn sàng
Hailstone Golem breathing
Đứng tại chỗ
Hailstone Golem run
Di chuyển
Hailstone Golem attack
Tấn công
Hailstone Golem death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.1: Được tạo ra. Thẻ này có tên là Hailstone Howler, tốn 5 mana để triệu hồi, chỉ số 5/5.
  • 0.22: Được đổi tên thành Hailstone Golem. Lượng mana cần để triệu hồi giảm còn 4, chỉ số đổi thành 5/5.
Advertisement