Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Hailstone Prison
HailstonePrison
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Hailstone Prisonphép CrarityCommon của phe Vanar.

Năng lực[ | ]  • Bật một đơn vị lính bất kỳ trên sân về lại thanh hành động của chủ sở hữu.

Chiến thuật[ | ]

  • Sử dụng Hailstone Prison lên các đơn vị có lượng mana triệu hồi cao của đối phương sẽ khiến đối phương phải tiêu tốn một lượng lớn mana để triệu hồi lại đơn vị đó trong các lượt sau. Điều này sẽ khiến mọi tính toán và ý đồ của đối phương bị rối loạn.
    • Cẩn thận khi dùng lên các đơn vị có Opening GambitRush, do việc bật lại lên tay cho phép các đơn vị này phát huy năng lực của chúng lần thứ hai. Ngoài ra cũng không dùng lên các đơn vị đã bị Dispel của đối phương vì khi được triệu hồi lại chúng sẽ có năng lực nguyên vẹn.
  • Sử dụng Hailstone Prison khi đối phương đã có đầy thẻ trên thanh hành động sẽ khiến đối phương buộc phải loại bỏ lá đó khỏi thanh hành động, gián tiếp tiêu diệt nó. Mặc dù điều kiện tương đối ngặt nghèo, sự "tiêu diệt" này hoàn toàn vô hiệu hóa năng lực RebirthDying Wish của mục tiêu và đánh đổi bằng giá 2 mana cực kỳ rẻ.
  • Hailstone Prison có thể đơn giản là bật một đơn vị đang ngáng đường để tạo điều kiện cho bạn tiếp cận đối phương.
  • Hailstone Prison cũng có thể được sử dụng khi bạn muốn "cứu" một đơn vị đồng minh khỏi bị tiêu diệt để sử dụng đơn vị đó sau này.
    • Bạn cũng có thể bật lại các đơn vị đồng minh có Opening Gambit, Rush hoặc đã bị Dispel để tái sử dụng năng lực của chúng.

Thư viện ảnh[ | ]

Hailstone Prison active
Sẵn sàng
Hailstone Prison actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

  • Các patch cũ hơn 0.53: Không rõ.
Advertisement