Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Hearth-Sister
Hearth-Sister
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 2
Tấn công 3
Máu 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Hearth-Sisterđơn vị lính CrarityCommon của phe Vanar.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Hearth-Sister được triệu hồi từ thanh hành động - Đổi chỗ một đơn vị lính bất kỳ trên sân.
    • Vì năng lực Opening Gambit được kích hoạt trước khi Hearth-Sister xuất hiện, nếu thả nó trên ô mana, nó sẽ không chiếm được ô mana đó.


Chiến thuật[ | ]

  • Hearth-Sister có thể dễ dàng mang những đơn vị lính khó chịu, ví dụ các đơn vị có Provoke ra khỏi trận chiến, mở đường cho bạn.
  • Sử dụng Hearth-Sister đổi chỗ với một đơn vị địch ở xa ngoài tầm với để tiêu diệt. Cũng có thể dùng nó để đưa một đơn vị lính địch vào thẳng cột với Tướng địch để sử dụng phép Bloodborn Warbird.
  • Hearth-Sister là phương pháp hiệu quả để đưa các đơn vị có Infiltrate sang phần sân đối phương nhằm tấn công hoặc hạn chế đường rút lui của Tướng địch, trong số đó đặc biệt nguy hiểm là Frosthorn Rhyno. Đơn vị này cũng ngay lập tức trở thành mục tiêu có thể được yểm Wailing Overdrive.
  • Một số đơn vị cần được bảo vệ trước khi có thể hoạt động, và Hearth-Sister có thể ngay lập tức đưa chúng vào chiến đấu, ví dụ như Arctic Displacer.

Thư viện ảnh[ | ]

Hearth-Sister idle
Sẵn sàng
Hearth-Sister breathing
Đứng tại chỗ
Hearth-Sister run
Di chuyển
Hearth-Sister attack
Tấn công
Hearth-Sister death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.22: Được tạo ra.
Advertisement