Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Heartseeker
Heartseeker
Thuộc tính
Phe Songhai
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 1
Tấn công 1
Máu 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Heartseekerđơn vị lính CrarityCommon của phe Songhai.

Năng lực[ | ]  • Ranged: Heartseeker có thể tấn công từ bất kỳ đâu tới bất kỳ vị trí nào trên sân và chỉ bị phản công nếu tấn công ở tầm cận chiến hoặc tấn công kẻ địch có Ranged.
Chiến thuật[ | ]

  • Là loại lính có Ranged yếu và rẻ nhất của Duelyst, Heartseeker có thể dễ dàng bị tiêu diệt chỉ bằng một Bloodtear Alchemist.
  • Luôn phải đặt Heartseeker ngoài tầm với của kẻ địch.
  • Heartseeker có chỉ số rất kém nhưng năng lực Ranged cho phép nó trở thành lựa chọn tốt để bạn nhập Killing Edge hoặc Deathstrike Seal, khiến chúng trở thành một mối nguy hiểm lớn và cần phải xử lý ngay.
  • Mirror Meld hoạt động tốt với Heartseeker, đặc biệt là khi nó đã được nạp các phép ở trên.

Thư viện ảnh[ | ]

Heartseeker idle
Sẵn sàng
Heartseeker breathing
Đứng tại chỗ
Heartseeker run
Di chuyển
Heartseeker attack
Tấn công
Heartseeker death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra. Heartseeker tốn 1 mana, chỉ số 2/1, năng lực là Ranged và Opening Gambit: Gây 2 sát thương lên Tướng bạn.
  • Patch 0.0.9: Chỉ số giảm còn 1/1, loại bỏ năng lực Opening Gambit.

Thư viện ảnh[ | ]

Heartseeker artwork
Advertisement