Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Heaven's Eclipse
Heaven'sEclipse
Thuộc tính
Phe Songhai
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm LrarityLegendary
Chỉ số
Mana 5
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Heaven's Eclipsephép LrarityLegendary của phe Songhai.

Năng lực[ | ]  • Heaven's Eclipse rút 3 thẻ phép từ bộ bài lên thanh hành động của bạn.

    - Mục tiêu: Không cần chỉ định mục tiêu.Chiến thuật[ | ]

  • Heaven's Eclipse là một phép lợi hại, nhất là khi Songhai sở hữu hầu hết là các phép giá rẻ từ 0 tới 1 mana. Sử dụng Heaven's Eclipse sẽ nhanh chóng rút những thẻ Inner Focus hoặc các thẻ Seal quan trọng vào tay bạn, cho phép bạn dễ dàng thực hiện combo.

Thư viện ảnh[ | ]

Heaven's Eclipse active
Sẵn sàng
Heaven's Eclipse actionbar
Trong thanh hành động

Heaven's Eclipse effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • Các patch cũ hơn 0.53: Không rõ.
  • Trước patch 0.61: Heaven's Eclipse tốn 4 mana.
  • Patch 0.61: Lượng mana cần thiết tăng lên 5.
Advertisement