Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | Mechaz0r [[Category: ]] |

Helm of Mechaz0r
HelmofMechaz0r
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc Mech
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Nhóm Mechaz0r
Chỉ số
Mana 1
Tấn công 2
Máu 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Helm of Mechaz0rđơn vị lính CrarityCommon của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Helm of Mechaz0r được triệu hồi từ thanh hành động - Tăng Tiến trình Mechaz0r thêm 20%. Nếu tiến trình đạt 100%, Mechaz0r! tự động được triệu hồi.
Chiến thuật[ | ]

  • Có thể phối hợp Helm of Mechaz0r với phép Bloodborn Kinetic Surge, chỉ với 3 mana, Helm of Mechaz0r sẽ có chỉ số 3/3, ngang với một đơn vị 3 mana.
  • Nếu bạn có ý định combo Mechaz0r! cùng với Spirit of the Wild, Helm of Mechaz0r là một trong những mảnh mà bạn nên giữ lại vì với nó combo này có thể được thực hiện chỉ với 6 mana, một cái giá rất rẻ.

Thư viện ảnh[ | ]

Helm of Mechaz0r idle
Sẵn sàng
Helm of Mechaz0r breathing
Đứng tại chỗ
Helm of Mechaz0r run
Di chuyển
Helm of Mechaz0r attack
Tấn công
Helm of Mechaz0r death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.1: Được tạo ra. Helm of Mechaz0r có chỉ số 1/1.
  • 0.22: Chỉ số tăng lên 2/2.
Advertisement