Duelyst Wiki
Advertisement

Hiệu ứng (effect) là những tác dụng đặc biệt mà năng lực của các lá bài gây ra. Các hiệu ứng này đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt lối chơi giúp người chơi chiến thắng.

Một số hiệu ứng để lại trên mục tiêu dòng mô tả để người xem biết đơn vị đó đã có trên mình hiệu ứng nào. Khi bị Dispel, toàn bộ hiệu ứng đều biến mất và không thể khôi phục được nữa.

Danh sách các hiệu ứng năng lực[ | ]

Hiệu ứng Tác dụng Ghi chú
Cung cấp Đơn vị có được năng lực mới.
Cường hóa Đòn tấn công gây thêm sát thương lên mục tiêu. KHÔNG làm thay đổi chỉ số tấn công.
Chuyển hóa Thay đổi lượng mana cần thiết để triệu hồi/sử dụng thẻ.
Sát thương Gây sát thương lên mục tiêu. Sát thương gây ra KHÔNG phụ thuộc vào lượng máu còn lại.
Phòng vệ Giảm sát thương phải nhận.
Tiêu diệt Ngay lập tức tiêu diệt mục tiêu. KHÔNG gây sát thương.
Xóa phép Xóa bỏ mọi năng lực và hiêu ứng. KHÔNG xóa được trạng thái.
Rút thẻ Rút thẻ từ bộ bài lên thanh hành động. VẪN rút ngay cả khi thanh hành động đã đầy
Tiếp nhận Đơn vị được nhận thêm chỉ số.
Kiến tạo Tạo ra thẻ trong thanh hành động. VẪN tạo ra ngay cả khi thanh hành động đã đầy
Hồi phục Hồi phục máu cho một đơn vị.
Triệu hồi Gọi các đơn vị khác lên sâu đấu.
Dịch chuyển Đưa đơn vị từ nơi này tới nơi khác.
Biến đổi Biến một đơn vị này thành một đơn vị khác. KHÔNG thể bị Dispel.
Advertisement