Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Holy Immolation
HolyImmolation
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Holy Immolationphép ErarityEpic của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]  • Holy Immolation hồi 4 máu cho một lính đồng minh trên sân, đồng thời gây 4 sát thương lên mọi Tướng và lính địch xung quanh đơn vị được hồi máu đó.

    - Mục tiêu: Lính đồng minh.
Chiến thuật[ | ]

  • Holy Immolation là một phép thuật gây sát thương diện rộng cực mạnh của Lyonar, bạn có thể ngay lập tức dọn dẹp mọi kẻ địch ngáng đường mình bằng Holy Immolation, cố gắng làm sao cho nó tác động tới càng nhiều mục tiêu càng tốt.
  • Holy Immolation phối hợp tốt với các đơn vị có Provoke, vì Provoke khiến mọi kẻ địch xung quanh đơn vị bị tắc lại một chỗ làm tăng số mục tiêu nhận sát thương, khả năng hồi máu của Holy Immolation cũng khiến mọi nỗ lực tiêu diệt đơn vị có Provoke trước đó trở nên vô dụng.
  • Thường thì nên cho đơn vị tấn công trước khi dùng Holy Immolation, vì tổn thương của nó sẽ nhanh chóng được Holy Immolation hồi phục, hãy cố gắng để Holy Immolation phát huy tối đa khả năng hồi máu của nó.
  • Có thể thả một đơn vị giá rẻ ngay giữa đồi hình kẻ địch rồi dùng Holy Immolation lên đơn vị đó.

Thư viện ảnh[ | ]

Holy Immolation active
Sẵn sàng
Holy Immolation actionbar
Trong thanh hành động

Holy Immolation effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra.
Advertisement