Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Ice Drake
IceDrake
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Minion
Tộc -----
Token?
Độ hiếm -----
Chỉ số
Mana 4
Tấn công 4
Máu 8
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Ice Drakeđơn vị lính token của phe Vanar.

Nguồn gốc[ | ]

Ice Drake được ra từ năng lực Dying Wish của

Draugar Lord

.

Chiến thuật[ | ]

Ice Drake không có lưu ý chiến thuật đặc biệt nào.

Thư viện ảnh[ | ]

Ice Drake idle
Sẵn sàng
Ice Drake breathing
Đứng tại chỗ
Ice Drake run
Di chuyển
Ice Drake attack
Tấn công
Ice Drake death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.22: Được tạo ra. Đơn vị này có tên Ice Worg.
  • 0.27.0: Được đổi tên thành Ice Drake.
Advertisement