Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Iceblade Dryad
IcebladeDryad
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Minion
Tộc Vespyr
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 3
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Iceblade Dryadđơn vị lính ErarityEpic của phe Vanar.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Iceblade Dryad được triệu hồi từ thanh hành động - Chọn một đơn vị lính đồng minh chủng Vespyr trên sân, đơn vị đó được +1/+1có năng lực Flying.
    • Hiệu ứng: Iceblade Aid, Flying.

Chiến thuật[ | ]

  • Iceblade Dryad có chỉ số khá tốt, và năng lực tạo ra sự vững chắc cho lính đồng minh, cô là một đơn vị hiệu quả trong các chiến thuật tập trung vào các đơn vị Vespyr.
  • Iceblade Dryad phối hợp tốt với Kara Winterblade, vì phép Bloodborn của Tướng này giúp tăng thêm chỉ số cho lính.
  • Nhớ kỹ là năng lực của Iceblade Dryad chỉ dùng được cho đơn vị Vespyr, và đơn vị Wall không thể di chuyển cho dù có năng lực Flying.

Thư viện ảnh[ | ]

Iceblade Dryad idle
Sẵn sàng
Iceblade Dryad breathing
Đứng tại chỗ
Iceblade Dryad run
Di chuyển
Iceblade Dryad attack
Tấn công
Iceblade Dryad death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • Tại patch không rõ: Được tạo ra. Iceblade Dryad tốn 4 mana, có chỉ số 5/5. Đây là thẻ có độ hiếm Basic và nằm trong bộ Core Set.
  • Tại patch không rõ: Bị loại bỏ.
  • Patch 1.71: Được làm lại. Iceblade Dryad xuất hiện lại trong bộ Denizens of Shim'zar, độ hiếm ErarityEpic, tốn 3 mana, chỉ số 3/3, năng lực là cho một lính đồng minh chủng Vespyr trên sân +1/+1 và năng lực Flying.
Advertisement