Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Inkhorn Gaze
InkhornGaze
Thuộc tính
Phe Abyssian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Inkhorn Gazephép CrarityCommon của phe Abyssian.

Năng lực[ | ]  • Gây 2 sát thương lên một lính địch, nếu đơn vị đó bị tiêu diệt trong lượt đó, tạo ra 1 đơn vị Battle Pet ngẫu nhiên trong thanh hành động.
    • Các đơn vị Battle Pet này là Battle Pet thuộc Abyssian, phe Trung lập hoặc token của phe Trung lập.


Chiến thuật[ | ]

  • Inkhorn Gaze là một công cụ gây sát thương đơn giản của Abyssian, giúp bạn tiêu diệt lính địch đồng thời bổ sung thêm thẻ trên tay.
  • Lưu ý là năng lực của Inkhorn Gaze chỉ kích hoạt nếu đơn vị bị nó bắn trúng chết trong lượt.

Thư viện ảnh[ | ]

Inkhorn Gaze active
Sẵn sàng
Inkhorn Gaze actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement