Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Iron Dervish
IronDervish
Thuộc tính
Phe Vetruvian
Loại Minion
Tộc Dervish
Token?
Độ hiếm -----
Chỉ số
Mana 1
Tấn công 2
Máu 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Iron Dervishđơn vị lính token của phe Vetruvian.

Nguồn gốc[ | ]

Dervish là đơn vị xuất hiện trông qua hiệu ứng triệu hồi từ phép Bloodborn

Iron Shroud

của

Zirix Starstrider

.

Năng lực[ | ]

Iron Dervish không có năng lực đặc biệt nào.

Chiến thuật[ | ]

  • Các Iron Dervish mới được triệu hồi rất mong manh nên được hỗ trợ chỉ số để giúp chúng có thể sống tới khi có khả năng hành động, thường 1 máu đến từ Windstorm Obelysk là đủ.

Thư viện ảnh[ | ]

Iron Dervish idle
Sẵn sàng
Iron Dervish breathing
Đứng tại chỗ
Iron Dervish run
Di chuyển
Iron Dervish attack
Tấn công
Iron Dervish death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • Patch 1.66: Được tạo ra.
Advertisement