Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Ironcliffe Heart
IroncliffeHeart
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Ironcliffe Heartphép ErarityEpic của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]

Chiến thuật[ | ]

  • Nếu đơn vị bạn chuẩn bị cho biến đổi có thể tấn công mà vẫn giữ được mạng, hãy cho nó tấn công trước để tận dụng tối đa giá trị của nó, trước khi biến nó thành một Ironcliffe Guardian khổng lồ giữ chân kẻ địch.
  • Có thể giữ lại các đơn vị yếu đã hết giá trị như Sun Wisp hay Bloodtear Alchemist ở vị trí an toàn, trước khi bất ngờ cho nó tiến tới và hóa thành Ironcliffe Guardian. Ironcliffe Heart cũng hiệu quả khi dùng lên các đơn vị đang hấp hối.

Thư viện ảnh[ | ]

Ironcliffe Heart active
Sẵn sàng
Ironcliffe Heart actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement