Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Joseki
Joseki
Thuộc tính
Phe Songhai
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Ancient Bonds

Josekiphép CrarityCommon của phe Songhai.

Năng lực[ | ]  • Mỗi người chơi lấy 1 thẻ ngẫu nhiên từ bộ thẻ của người chơi kia và đưa vào thanh hành động.
    • Thẻ bị lấy nghĩa là trong trận đầu đó thẻ bị lấy sẽ biến mất khỏi bộ thẻ của người chơi kia.

Chiến thuật[ | ]

  • Joseki là một thẻ thú vị với mức độ ngẫu nhiên rất lớn, đôi khi bạn sẽ lấy được thẻ mạnh, hoặc ngược lại, đôi khi bạn sẽ lấy được một thẻ cần thiết trong tình huống hiện tại, hoặc... ngược lại.
  • Đôi khi bạn có thể lấy được Joseki của đối phương, không ai biết được.

Thư viện ảnh[ | ]

Joseki active
Sẵn sàng
Joseki actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement