Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Kara Winterblade
KaraWinterblade
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại General
Tộc -----
Độ hiếm -----
Chỉ số
Tấn công 2
Máu 25
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Kara Winterblade là Tướng của phe Vanar. Lựa chọn Kara Winterblade trong bộ bài sẽ cho phép bạn sử dụng các đơn vị lính, phép và trang bị của Vanar.

Bloodborn Spell[ | ]

 • Kinetic Surge: Mọi đơn vị lính bạn triệu hồi trong lượt này được +1/+1.

Trích dẫn[ | ]

 • Tới Lyonar: There will be a reckoning!
 • Tới Songhai: Frost will quell your feeble flames!
 • Tới Vetruvian: You know nothing of the elements!
 • Tới Abyssian: Your demon gates will freeze!
 • Tới Magmar: Frostbite will tear away your strength!
 • Tới Vanar: This battle will be one sided.
 • Hồi đáp Lyonar: Be careful where you tread, lions.
 • Hồi đáp Songhai: Now we turn the tide.
 • Hồi đáp Vetruvian: We know your every weakness.
 • Hồi đáp Abyssian: You cannot escape us.
 • Hồi đáp Magmar: Our victory is absolute.
 • Hồi đáp Vanar: Cross the ice veil and see the truth.
 • Đầu hàng: I concede this battle to you!
 • Đầy bài: My hand is full!
 • Hết bài: I'm out of cards!

Thư viện ảnh[ | ]

Kara Winterblade idle
Sẵn sàng
Kara Winterblade breathing
Đứng tại chỗ
Kara Winterblade run
Di chuyển
Kara Winterblade attack
Tấn công

Thay đổi[ | ]

 • Patch 1.63: Được tạo ra.
Advertisement