Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Kindred Hunter
KindredHunter
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Minion
Tộc Arcanyst
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 3
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Ancient Bonds

Kindred Hunterđơn vị lính CrarityCommon của phe Vanar.

Năng lực[ | ]  • Bond: Khi Kindred Hunter được triệu hồi từ thanh hành động và trên sân đang có đơn vị đồng minh cùng tộc với nó - Triệu hồi 1 Night Howler tại một ô trống ngẫu nhiên kế cận.Chiến thuật[ | ]

  • Kindred Hunter có chỉ số không tồi với giá 3 mana, và năng lực Bond của nó giúp tạo ra một đơn vị 3/3 khác, vừa đủ cao để gây áp lực lên kẻ địch. Nếu phát huy được năng lực Bond của mình Kindred Hunter có lợi hơn so với Fenrir Warmaster.
  • Night Howler được tạo ra cũng có thể phối hợp với Glacial Elemental.
  • Phối hợp với phép Bloodborn của Kara Winterblade để khiến bộ đôi này mạnh hơn nữa.

Thư viện ảnh[ | ]

Kindred Hunter idle
Sẵn sàng
Kindred Hunter breathing
Đứng tại chỗ
Kindred Hunter run
Di chuyển
Kindred Hunter attack
Tấn công
Kindred Hunter death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement