Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Kinetic Equilibrium
KineticEquilibrium
Thuộc tính
Phe Magmar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Kinetic Equilibriumphép RrarityRare của phe Magmar.

Năng lực[ | ] • Kinetic Equilibrium gây 2 sát thương lên mọi lính địch lẫn đồng minh trong một ô vuông phạm vi 3x3. Sau đó mọi lính đồng minh trong phạm vi đó được +2 tấn công.
  • Hiệu ứng: Kinetic Might.
  • Vị trí xác định phạm vi làm phép là tại ô giữa của hình vuông 3x3, phạm vi làm phép buộc phải hoàn toàn nằm trong sân đấu.
Chiến thuật[ | ]

 • Kinetic Equilibrium không chỉ là một công cụ gây sát thương diện rộng, nó còn là một công cụ tăng tấn công mạnh để giúp bạn ra đòn tổng lực.
 • Đồng minh của bạn bị nhận sát thương do ảnh hưởng của Kinetic Equilibrium, như vậy chúng sẽ trở thành mục tiêu để bạn có thể dùng Amplification.
 • Lượng sát thương mà Kinetic Equilibrium gây ra cho lính đồng minh sẽ nhanh chóng gia tăng sức tấn công cho trang bị Twin Fang, cộng với những đơn vị lính khác đã được tăng sức tấn công, nó sẽ giúp bạn dồn một lượng sát thương cực mạnh.
 • Hãy tính toán trước lượng máu hiện tại của các đơn vị đồng minh của bạn, hiệu lực của Kinetic Equilibrium có thể vô tình tiêu diệt chúng.
 • Phạm vi hiệu lực của Kinetic Equilibrium là tương đối rộng, hãy chọn vị trí sao cho nó ảnh hưởng càng nhiều mục tiêu càng tốt.

Thư viện ảnh[ | ]

Kinetic Equilibrium active
Sẵn sàng
Kinetic Equilibrium actionbar
Trong thanh hành động

Kinetic Equilibrium effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

 • 0.0.31: Được tạo ra.
Advertisement