Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Kinetic Surge
KineticSurge
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Spell
Nhánh Bloodborn Spell
Token? Không
Độ hiếm -----
Chỉ số
Mana 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Kinetic Surgephép Bloodborn của phe Vanar.

Phép Bloodborn này thuộc về Tướng

Kara Winterblade

.

Năng lực[ | ] • Sau khi dùng Kinetic Surge, mọi đơn vị lính mà bạn triệu hồi trong lượt này được +1/+1.

  - Mục tiêu: Không cần chỉ định mục tiêu.
  • Hiệu ứng: Kinetic Power.
  • Ngay cả các đơn vị mà bạn triệu hồi trong lượt này, trước khi sử dụng Kinetic Surge, cũng được nhận hiệu ứng từ phép này.

Chiến thuật[ | ]

 • Kinetic Surge tăng chỉ số cho mọi lính trong thanh hành động của bạn, nó đặc biệt hiệu quả đối với các đơn vị có 2 máu. Chỉ một lần nhận hiệu ứng Kinetic Surge là đủ để khiến các đơn vị như Hearth-Sister hay Saberspine Tiger mạnh lên bội phần.
 • Kinetic Surge phối hợp hiệu quả với các đơn vị Wall vì các đơn vị này thường xuất hiện với một lượng lớn trên sân, những đơn vị này sẽ chống chịu tốt hơn với các hiệu ứng sát thương diện rộng, cũng như có khả năng phản công lại kẻ địch, khiến chúng trở nên khó chịu hơn nhiều.
 • Kinetic Surge phối hợp tốt với những đơn vị có khả năng triệu hồi lính nhiều như Voice of the Wind hay Frostiva. Các đơn vị có tốc độ triệu hồi lính ngoài Vanar như Prismatic Illusionist hay Firestarter cũng kết hợp tốc với Kinetic Surge, và đặc biệt chúng đều thuộc tộc Arcanyst nên hỗ trợ được với các đơn vị Arcanyst có Bond của Vanar.

Thư viện ảnh[ | ]

Kinetic Surge active
Sẵn sàng
Kinetic Surge actionbar
Trong thanh hành động

Kinetic Surge effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

 • Patch 1.63: Được tạo ra. Kinetic Surge có năng lực là cho mọi đơn vị lính trong thanh hành động của bạn được +1/+1.
 • Patch 1.74: Được làm lại. Sau khi dùng Kinetic Surge, mọi đơn vị lính mà bạn triệu hồi trong lượt này được +1/+1.
 • Patch 1.82: Giờ Kinetic tác dụng lên mọi đơn vị mà bạn triệu hồi trong lượt, thay vì chỉ tác dụng lên các đơn vị mà bạn triệu hồi SAU khi đã dùng phép này.
Advertisement