Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Kolossus
Kolossus
Thuộc tính
Phe Magmar
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 5
Tấn công 1
Máu 7
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Kolossusđơn vị lính CrarityCommon của phe Magmar.

Năng lực[ | ]  • Grow +4/+4: Vào đầu mỗi lượt của chủ sở hữu, Kolossus được +4/+4.
    • Hiệu ứng: Growth.
Chiến thuật[ | ]

  • Kolossus có sức tấn công yếu vào khởi đầu, nhưng lượng máu cao giúp nó rất khó bị tiêu diệt ngay sau lượt mà nó được triệu hồi. 7 Máu giúp Kolossus chịu được sát thương từ Kujata hay Flash Reincarnation mà không bị yếu đi nhiều. Vậy nên đừng ngần ngại dùng các năng lực này để triệu hồi nó.
  • Vào đầu lượt kế tiếp của bạn, khi mà Kolossus có thể hành động, chỉ số của nó đã tăng lên tới 5/11, rất cao so với một đơn vị 5 mana.
  • Với việc được tăng tới 4 máu vào đầu lượt đi, Kolossus cũng dễ dàng chịu đựng sát thương gây ra từ Spirit Harvester hay Kinetic Equilibrium.
  • Với khả năng Grow lên tới +4/+4, Kolossus được hưởng lợi mạnh nhất từ Moloki Huntress.
  • Khi đối đầu với Kolossus, cách tốt nhất là Dispel nó ngay lập tức.

Thư viện ảnh[ | ]

Kolossus idle
Sẵn sàng
Kolossus breathing
Đứng tại chỗ
Kolossus run
Di chuyển
Kolossus attack
Tấn công
Kolossus death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra. Kolossus có độ hiếm RrarityRare.
  • 0.0.25: Độ hiểm chuyển về CrarityCommon.
Advertisement