Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Komodo Charger
KomodoCharger
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm Basic
Chỉ số
Mana 1
Tấn công 1
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Komodo Chargerđơn vị lính Basic của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]

Komodo Charger không có năng lực đặc biệt nào.

Chiến thuật[ | ]

Komodo Charger không có lưu ý chiến thuật đặc biệt nào.

Thư viện ảnh[ | ]

Komodo Charger idle
Sẵn sàng
Komodo Charger breathing
Đứng tại chỗ
Komodo Charger run
Di chuyển
Komodo Charger attack
Tấn công
Komodo Charger death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • Pre-Alpha: Được tạo ra. Komodo Charger có chỉ số 1/2 và năng lực Rush.
  • 0.1: Chỉ số giảm còn 1/1
  • 0.14: Được làm lại. Chỉ số tăng lên 1/3, mất năng lực Rush.
Advertisement