Duelyst Wiki
Advertisement
StarfireScarab
 • Hình vẽ của bài lính là hình ảnh của đơn vị đó trên sân đấu.
 • Attack icon: Chỉ số tấn công
 • Health icon: Chỉ số máu
 • Mana icon: Lượng mana cần để sử dụng
 • Crarity: Độ hiếm
 • STARFIRE SCARAB: Tên gọi
 • MINION: Loại bài
 • Blast: Năng lực

Đây là các đơn vị mà bạn sẽ sử dụng để chiến đấu, mỗi đơn vị có một chỉ số và năng lực riêng biệt, sử dụng thông minh các đơn vị mà bạn có là một trong những chìa khóa quan trọng giúp bạn chiến thắng.

Đặc điểm[ | ]

Mỗi đơn vị lính đều có ba chỉ số chính là Mana cần để triệu hồi, chỉ số tấn công và chỉ số máu.

Mana cần thiết[ | ]

Lượng mana cần để triệu hồi một đơn vị. Chỉ số này nằm trong ô lục giác màu xanh dương Mana icon.

 • Mana tối thiểu để triệu hồi một đơn vị là 0.
 • Nếu có hiệu ứng nào đó làm thay đổi lượng mana cần thiết để triệu hồi, chỉ số mana của lá bài đó sẽ thay đổi từ lượng mana ban đầu thành lượng mana để triệu hồi tại thời điểm hiện tại. Nếu tăng thêm thì chỉ số sẽ chuyển đỏ, còn nếu giảm đi thì chỉ số chuyển xanh lục.

Chỉ số tấn công[ | ]

Chỉ số tấn công biểu thị khả năng gây sát thương hiện tại của đơn vị khi tấn công hoặc phản công. Chỉ số này nằm trong vòng tròn màu vàng Attack icon.

 • Chỉ số tấn công tối thiểu là 0.
 • Trên lá bài, chỉ số cơ bản được biểu thị bằng màu vàng.
 • Trên sân đấu, chỉ số tấn công nằm ở bên trái. Nếu ở mức cơ bản nó được biểu thị bằng màu trắng, nếu trên mức cơ bản thì biểu thị bằng màu xanh lục, nếu dưới mức cơ bản thì biểu thị bằng màu đỏ.
 • Đơn vị có chỉ số tấn công là 0 thì không thực hiện được lệnh tấn công (thay vì thực hiện lệnh tấn công và gây 0 sát thương).

Chỉ số máu[ | ]

Chỉ số máu biểu thị khả năng nhận sát thương hiện tại của đơn vị. Chỉ số này nằm trong vòng tròn màu đỏ Health icon.

 • Trên lá bài, chỉ số cơ bản được biểu thị bằng màu đỏ.
 • Trên sân đấu, chỉ số máu nằm ở bên phải. Nếu ở mức cơ bản nó được biểu thị bằng màu trắng, nếu trên mức cơ bản thì biểu thị bằng màu xanh lục, nếu dưới mức cơ bản thì biểu thị bằng màu đỏ.
 • Nếu chỉ số máu giảm xuống bằng 0 hoặc dưới 0, đơn vị bị tiêu diệt.

Hành động[ | ]

Triệu hồi[ | ]

Đơn vị được đưa vào sân đấu thông qua việc triệu hồi.

Phạm vi triệu hồi

 • Phạm vi triệu hồi là mọi ô trống xung quanh một đơn vị đồng minh bất kỳ hoặc xung quanh Tướng bạn. Khi bạn bấm vào lá bài, vùng mà nó có thể triệu hồi được sẽ chuyển sang màu vàng.
  • Các đơn vị có Airdrop có thể được triệu hồi tại bất kỳ nơi nào trên sân, vậy nên khi bấm vào chúng toàn bộ các ô trống trên sân đấu sẽ chuyển sang màu vàng.

Đặc điểm triệu hồi

 • Khi bạn đặt lá bài vào vùng triệu hồi, đơn vị lính tương ứng sẽ xuất hiện tại vị trí đó.
 • Không giới hạn số lần triệu hồi cũng như thời điểm triệu hồi trong một lượt.
 • Đơn vị khi mới được triệu hồi sẽ rơi vào trạng thái Exhausted, trừ đơn vị có Rush.

Tấn công[ | ]

Vào mỗi lượt, các đơn vị đều có khả năng tấn công. Phạm vi tấn công

 • Phạm vi tấn công là kẻ địch ngay sát đơn vị muốn tấn công. Phạm vi tấn công 8 ô xung quanh một đơn vị đôi khi được gọi là tầm tấn công "cận chiến" (melee).
  • Các đơn vị có Ranged có thể tấn công bất kỳ đơn vị nào trên sân.
  • Các đơn vị có Blast có thể tấn công bất kỳ đơn vị nào nằm cùng hàng hoặc cùng cột với chúng.
 • Khi bạn đưa chuột vào một đơn vị, mọi ô mà chúng có thể tấn công sẽ chuyển sang màu đỏ. Phạm vi này bao gồm cả phạm vi mà đơn vị này có thể vươn tới bằng cách di chuyển.
  • Các đơn vị có Flying có thể di chuyển tới mọi nơi trên sân, nên khi đưa chuột vào chúng toàn bộ ô trên sân đấu sẽ chuyển sang màu đỏ.
  • Các đơn vị có Ranged có thể tấn công tới mọi nơi trên sân, nên khi đưa chuột vào chúng toàn bộ ô trên sân đấu sẽ chuyển sang màu đỏ.

Đặc điểm tấn công.

 • Đơn vị tấn công kẻ địch nào sẽ bị kẻ địch đó phản công, ngay cả khi đòn tấn công đó tiêu diệt chúng.
  • Đơn vị bị tấn công sẽ không thể phản công nếu kẻ tấn công nằm ngoài phạm vi phản công của chúng. Thường thì phạm vi tấn công và phạm vi phản công của một đơn vị là như nhau, trừ đơn vị Blast chỉ phản công được ở tầm cận chiến.
 • Khi bạn chỉ định đơn vị để tấn công, các đơn vị xuất hiện biểu tượng đầu lâu màu đen trên người cho thấy rằng nếu thực hiện tấn công thì chúng sẽ bị tiêu diệt.
 • Sau một làn tấn công, đơn vị rơi vào trạng thái Exhausted, điều này có nghĩa là sau khi đã tấn công thì đơn vị không thể di chuyển được nữa.
  • Các đơn vị có Celerity chỉ rơi vào trạng thái Exhausted sau 2 lần tấn công. Nhưng sau khi di chuyển 2 lần liên tục chúng chỉ có thể tấn công thêm được một lần trước khi rơi vào trạng thái Exhausted.

Di chuyển[ | ]

Vào mỗi lượt, các đơn vị đều có khả năng di chuyển. Phạm vi di chuyển

 • Đơn vị di chuyển 1 hoặc 2 ô theo đường thẳng hoặc 1 ô theo đường chéo.
  • Các đơn vị có Flying có thể di chuyển tới bất kỳ đâu.
 • Khi đưa chuột vào một đơn vị, mọi ô mà đơn vị đó có thể di chuyển tới được sẽ chuyển thành màu trắng.
  • Các đơn vị có Flying có thể di chuyển tới mọi nơi trên sân, nên khi đưa chuột vào chúng toàn bộ ô trên sân đấu sẽ chuyển sang màu trắng.

Đặc điểm di chuyển

 • Không thể di chuyển tới những ô đã bị chiếm chỗ.
 • Mỗi lượt một đơn vị chỉ di chuyển được một lần, trừ đơn vị có Celerity.

Cản đường

 • Một đơn vị không thể bị đồng minh cản đường (đi xuyên qua đồng minh).
 • Nguyên tắc cản đường như sau.
Đơn vị bị cản trước hướng nào thì không thể đi tới hướng đó.
Đơn vị bị cản trước hai hướng kề nhau thì không thể đi tới được ô chéo nằm giữa hai hướng đó.

Ô màu đỏ: Ô có vật cản

Ô màu xanh: Đơn vị di chuyển

Ô màu vàng: Những ô có thể di chuyển tới

Ô màu tím: Ô bị cản

Phân loại[ | ]

Các loại lính đều thuộc loại Minion, ngoài ra chúng còn có thể thuộc về một trong các tộc sau:

Token[ | ]

Bài chi tiết: Token
Các đơn vị token là những đơn vị đặc biệt được triệu hồi thông qua một năng lực nào đó.

Danh sách lính[ | ]

Xem tại đây: Nhóm bài lính.

Advertisement