Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Lady Locke
LadyLocke
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm LrarityLegendary
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 2
Máu 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Lady Lockeđơn vị lính LrarityLegendary của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Provoke: Lady Locke ngăn không cho kẻ địch xung quanh nó di chuyển, và nếu tấn công thì chúng buộc phải tấn công Lady Locke trước.


  • Opening Gambit: Khi Lady Locke được triệu hồi từ thanh hành động - Mọi đơn vị bạn triệu hồi sau đó đều được +1/+1 năng lực Provoke. Hiệu ứng duy trì tới hết lượt.
    • Hiệu ứng: Lockedown, Provoke.

Chiến thuật[ | ]

  • Lady Locke chỉ phát huy công dụng của mình khi có nhiều đơn vị khác được triệu hồi sau đó. Cố gắng triệu hồi thật nhiều đơn vị sau khi triệu hồi Lady Locke. Ghi nhớ số lượng được ưu tiên hơn chất lượng.
  • Lưu ý là việc triệu hồi lượng lớn lính có thể làm suy hao lượng thẻ trong thanh hành động của bạn.
  • Năng lực của Lady Locke làm việc với cả các đơn vị được triệu hồi đặc biệt, vì thế các loại phép triệu hồi nhiều như Wraithling Swarm, Shadowspawn và đặc biệt là các loại phép triệu hồi các đơn vị Wall phát huy hiệu quả rất tốt khi phối hợp với Lady Locke.

Thư viện ảnh[ | ]

Lady Locke idle
Sẵn sàng
Lady Locke breathing
Đứng tại chỗ
Lady Locke run
Di chuyển
Lady Locke attack
Tấn công
Lady Locke death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.31: Được tạo ra. Lady Locke có chỉ số 2/4.
  • 0.49: Chỉ số giảm còn 2/2.
Advertisement