Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Lava Lance
LavaLance
Thuộc tính
Phe Magmar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Lava Lancephép CrarityCommon của phe Magmar.

Năng lực[ | ]  • Gây 2 sát thương lên một lính địch. Nếu trên sân có Chrysalis Egg đồng minh thì gây 4 sát thương thay vì 2.

Chiến thuật[ | ]

  • Lava Lance có giá rất rẻ nhưng có thể gây được rất nhiều sát thương nếu thỏa mãn điều kiện đặc biệt, ngang với 1 Cryogenesis. Trừ trường hợp cần thiết, chỉ nên dùng Lava Lance khi đảm bảo bạn có Chrysalis Egg trên sân.

Thư viện ảnh[ | ]

Lava Lance active
Sẵn sàng
Lava Lance actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement