Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | lesson [[Category: ]] |

Lesson of Courage
LessonofCourage
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Spell
Tộc -----
Token?
Độ hiếm RrarityRare
Nhóm Lesson
Chỉ số
Mana 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Ancient Bonds

Lesson of Couragephép token RrarityRare của phe Trung lập.

Nguồn gốc[ | ]

Lesson of Courage được tạo ra từ năng lực Bond của

Trinity Wing

.

Năng lực[ | ]Chiến thuật[ | ]

  • Có năng lực giống phép Bloodborn Overload, Lesson of Courage giúp bạn dễ dàng hơn nhiều trong việc xử lý các kẻ địch cấp thấp, cũng như có lợi trong việc tấn công trao đổi với Tướng địch.
  • Lesson of Courage đặc biệt lợi hại khi bạn phải đối đầu với Arclyte Regalia.

Thư viện ảnh[ | ]

Lesson of Courage active
Sẵn sàng
Lesson of Courage actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement