Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | lesson [[Category: ]] |

Lesson of Power
LessonofPower
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Spell
Tộc -----
Token?
Độ hiếm RrarityRare
Nhóm Lesson
Chỉ số
Mana 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Ancient Bonds

Lesson of Powerphép token RrarityRare của phe Trung lập.

Nguồn gốc[ | ]

Lesson of Power được tạo ra từ năng lực Bond của

Trinity Wing

.

Năng lực[ | ]  • Gây 2 sát thương lên Tướng hoặc lính địch bất kỳ.

    - Mục tiêu: Mọi đơn vị.

Chiến thuật[ | ]

  • Một dạng yếu hơn của Phoenix Fire, Lesson of Power có thể thay thế Tướng bạn dứt điểm một đơn vị bất kỳ với giá rẻ mạt.
  • Nó cũng có thể dùng để sát thương lên Tướng, phá trang bị, thậm chí có thể được dùng lên chính đồng minh để kích hoạt Dying Wish.

Thư viện ảnh[ | ]

Lesson of Power active
Sẵn sàng
Lesson of Power actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement