Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | lesson [[Category: ]] |

Lesson of Wisdom
LessonofWisdom
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Spell
Tộc -----
Token?
Độ hiếm RrarityRare
Nhóm Lesson
Chỉ số
Mana 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Ancient Bonds

Lesson of Wisdomphép token RrarityRare của phe Trung lập.

Nguồn gốc[ | ]

Lesson of Wisdom được tạo ra từ năng lực Bond của

Trinity Wing

.

Năng lực[ | ]  • Hồi 3 sát thương cho Tướng hoặc lính địch bất kỳ.

    - Mục tiêu: Mọi đơn vị.

Chiến thuật[ | ]

  • Một dạng nâng cấp năng lực Opening Gambit của Healing Mystic, với 1 mana ít ỏi nhưng bạn có thể duy trì tính mạng cho một đơn vị quan trọng hoặc chính Tướng bạn, ngoại ra cũng giúp kích hoạt các năng lực phản ứng với sự hồi máu.

Thư viện ảnh[ | ]

Lesson of Wisdom active
Sẵn sàng
Lesson of Wisdom actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement