Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Lightbender
Lightbender
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc Arcanyst
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 4
Tấn công 3
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Lightbenderđơn vị lính RrarityRare của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Lightbender được triệu hồi từ thanh hành động - Dispel mọi ô xung quanh nó.


Chiến thuật[ | ]

  • Lightbender là đơn vị cung cấp khả năng Dispel rộng và là đơn vị Trung lập, vậy nên nó xuất hiện trong nhiều bộ bài khác nhau với vai trò là một công cụ Dispel diện rộng.
  • Lightbender đối phó hiệu quả với Shadow Creep và các đơn vị Wall.
  • Nên nhớ là Lightbender cũng sẽ Dispel chính đồng minh của mình nếu chúng nằm trong tầm ảnh hưởng của nó. Vậy nên hãy có một chút lưu ý trước khi sử dụng nó.

Thư viện ảnh[ | ]

Lightbender idle
Sẵn sàng
Lightbender breathing
Đứng tại chỗ
Lightbender run
Di chuyển
Lightbender attack
Tấn công
Lightbender death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.1: Được tạo ra. Lightbender có độ hiếm CrarityCommon.
  • Không rõ: Độ hiếm tăng lên RrarityRare.
Advertisement