Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Lilithe Blightchaser
LilitheBlightchaser
Thuộc tính
Phe Abyssian
Loại General
Tộc -----
Độ hiếm -----
Chỉ số
Tấn công 2
Máu 25
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Lilithe Blightchaser là Tướng của phe Abyssian. Lựa chọn Lilithe Blightchaser trong bộ bài sẽ cho phép bạn sử dụng các đơn vị lính, phép và trang bị của Abyssian.

Bloodborn Spell[ | ]

Trích dẫn[ | ]

 • Tới Lyonar: Your pride hides in our shadows!
 • Tới Songhai: Be engulfed in shadow!
 • Tới Vetruvian: You need not seek shelter.
 • Tới Abyssian: Return to the darkness!
 • Tới Magmar: Be engulfed in shadow!
 • Tới Vanar: Sow the seeds of strife!
 • Hồi đáp Lyonar: Feel the edge of suffering.
 • Hồi đáp Songhai: Feel the shadow of despair.
 • Hồi đáp Vetruvian: You need not fear death.
 • Hồi đáp Abyssian: Embrace death!
 • Hồi đáp Magmar: Shadows increase!
 • Hồi đáp Vanar: A new moon is rising.
 • Giáp mặt Boss: Your death will change nothing.
 • Đầu hàng: I concede this battle to you!
 • Đầy bài: My hand is full!
 • Hết bài: I'm out of cards!

Thư viện ảnh[ | ]

Lilithe Blightchaser idle
Sẵn sàng
Lilithe Blightchaser breathing
Đứng tại chỗ
Lilithe Blightchaser run
Di chuyển
Lilithe Blightchaser attack
Tấn công
Lilithe Blightchaser death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement