Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Lionheart Blessing
LionheartBlessing
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Lionheart Blessingphép RrarityRare của phe Lyonar.

Năng lực[ | ] • Lionheart Blessing cho một đơn vị lính đồng minh năng lực Zeal: Mỗi khi đơn vị này gây sát thương lên kẻ địch, rút 1 lá bài lên thanh hành động.

  - Mục tiêu: Lính đồng minh.
  • Hiêu ứng: Lion's blessing.
  • Năng lực từ các Lionheart Blessing lên cùng một đơn vị có cộng dồn với nhau.
  • Sát thương kích hoạt năng lực này bao gồm cả sát thương phép, ví dụ sát thương từ Sunriser khi kích hoạt năng lực của nó.


Chiến thuật[ | ]

 • Lionheart Blessing là một phép giá rẻ nhưng có tiềm năng rút bài rất mạnh, được dùng trong chiến thuật Lyonar dùng phép.
 • Nên sử dụng nó lên các đơn vị có khả năng tấn công nhiều lần như các đơn vị có máu cao hoặc có Celerity.
 • Sử dụng nó lên Sunriser gần như sẽ cho phép bạn lấp đầy thanh hành động của mình mỗi lần có đơn vị được hồi máu.

Thư viện ảnh[ | ]

Lionheart Blessing active
Sẵn sàng
Lionheart Blessing actionbar
Trong thanh hành động

Lionheart Blessing effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

 • 0.0.1: Được tạo ra. Tốn 3 mana, năng lực cho một đơn vị lính đồng minh đứng gần Tướng bạn +5/+5.
 • Patch 0.0.3: Được làm lại. Năng lực của Lionheart Blessing là cho một đơn vị lính đồng minh năng lực Zeal: +5/+5.
 • Patch 0.0.22: Được làm lại. Lượng mana giảm còn 1. Năng lực là cho một đơn vị lính đồng minh năng lực Zeal: Mỗi khi đơn vị này gây sát thương, rút 1 thẻ.
 • Patch 0.0.30: Lượng mana cần thiết giảm còn 0.
 • Patch 0.61: Lượng mana tăng lên 1.
Advertisement