Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Lucent Beam
LucentBeam
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Denizens of Shim'zar

Lucent Beamphép CrarityCommon của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]  • Gây 2 sát thương lên một lính địch. Nếu trong lượt có lính hoặc Tướng trên sân được hồi máu thì gây 4 sát thương thay vì 2.

    - Mục tiêu: Lính địch.


Chiến thuật[ | ]

  • Lucent Beam nếu thỏa điều kiện hồi máu có thể gây rất nhiều sát thương, bằng với một Cryogenesis. Chỉ nên dùng nó trong điều kiện này, vì nếu không Lucent Beam sẽ chỉ như một True Strike.
  • Ghi nhớ là Lucent Beam không gây gấp đôi sát thương nếu có hồi máu nhưng lượng máu được hồi là 0. Trong những trường hợp này bạn có thể sẽ muốn hồi máu cho kẻ địch để Lucent Beam gây được sát thương cao. Phản ứng của Lucent Beam không quan tâm đến việc sự hồi máu diễn ra trên đồng minh hay kẻ địch.

Thư viện ảnh[ | ]

Lucent Beam active
Sẵn sàng
Lucent Beam actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

Advertisement