Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Lysian Brawler
LysianBrawler
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm Basic
Chỉ số
Mana 4
Tấn công 4
Máu 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Lysian Brawlerđơn vị lính Basic của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]  • Celerity: Lysian Brawler có khả năng hành động hai lần trong một lượt.
Chiến thuật[ | ]

  • Giữ an toàn cho Lysian Brawler trước khi nó có thể tấn công.
  • Tập trung các hiệu ứng tăng tấn công vào Lysian Brawler để tăng cường khả năng tàn phá của nó. Ghi nhớ lượng máu của Lysian Brawler thường chỉ đủ cho hành động kép một lần duy nhất. Phép Afterblaze là một lựa chọn tốt cho Lysian Brawler vì nó tăng mạnh cả tấn công và máu.

Thư viện ảnh[ | ]

Lysian Brawler idle
Sẵn sàng
Lysian Brawler breathing
Đứng tại chỗ
Lysian Brawler run
Di chuyển
Lysian Brawler attack
Tấn công
Lysian Brawler death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra. Lysian Brawler có độ hiếm CrarityCommon, chỉ số 3/3, năng lực Provoke và Strikeback.
  • Patch 0.0.9: Mất đi năng lực Strikeback.
  • Patch 0.0.10: Mất đi năng lực Provoke, có năng lực Celerity.
  • Patch 0.0.18: Chỉ số tăng lên 4/4.
  • Patch 0.62: Độ hiếm đổi thành Basic.
Advertisement