Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Magnetize
Magnetize
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Magnetizephép RrarityRare của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]  • Magnetize kéo bất kỳ đơn vị lính nào trên sân đến ô trống trước mặt Tướng bạn.

    - Mục tiêu: Mọi lính.
    • Phép này không thể sử dụng nếu ô trống trước mặt Tướng bạn đã bị chiếm chỗ.


Chiến thuật[ | ]

  • Magnetize dễ dàng kéo một đơn vị bị loại khỏi vòng chiến do các năng lực dịch chuyển vào lại trận chiến.
  • Bạn có thể nuôi một đơn vị thật mạnh ở vị trí an toàn trước khi kéo đơn vị đó về và tấn công khiến đối phương không kịp trở tay.
  • Một số kẻ thù nguy hiểm thường được đối phương bảo vệ bằng cách đặt ở vị trí an toàn, nhưng Magnetize cho phép quân bạn tiêu diệt chúng ngay tức khắc.

Thư viện ảnh[ | ]

Magnetize active
Sẵn sàng
Magnetize actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

  • Patch 0.0.30: Được tạo ra.
Advertisement