Duelyst Wiki
Advertisement
Icon delete Đây là bài viết về một thẻ đã bị loại bỏ hoàn toàn trong Duelyst.


Mana Burn
Mana Burn
Phe Magmar
Loại Spell
Độ hiếm Basic
Mana 2

Mana Burn là một phép cơ bản của phe Magmar.

Năng lực[ | ]

  • Mana Burn gây 2 sát thương lên mọi lính địch đứng trên và xung quanh mọi ô mana trên sân đấu.

Chiến thuật[ | ]

  • Nhử kẻ địch vào khu vực giữa sân để gây được nhiều sát thương nhất bằng Mana Burn.

Thư viện ảnh[ | ]

Thay đổi[ | ]

  • Các patch cũ hơn: Không rõ
  • Tại patch 0.54: Mana Burn Dispel một ô bất kỳ và rồi gây 2 sát thương lên đơn vị đứng trong ô đó.
  • Patch 0.55.1: Thông tin như hiện tại.
  • Patch 0.61: Bị loại bỏ.
Advertisement