Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Mana Vortex
ManaVortex
Thuộc tính
Phe Songhai
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 0
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Mana Vortexphép RrarityRare của phe Songhai.

Năng lực[ | ]  • Giảm mana của phép kế tiếp mà bạn dùng trong lượt này đi 1.

    - Mục tiêu: Không cần chỉ định mục tiêu.
    • Hiệu ứng: Mana Shift.

Chiến thuật[ | ]

  • Sử dụng Mana Vortex để dùng phép nhanh chóng hơn. Đôi khi bạn có thể dùng Mana Vortex chỉ để kích hoạt năng lực của Chakri Avatar hay Four Winds Magi.
  • Thời điểm sử dụng Mana Vortex rất quan trọng, một số phép của Songhai không tốn mana và năng lực của Mana Vortex không có ý nghĩa gì với chúng. Vậy nên hãy đảm bảo dùng Mana Vortex sau khi bạn đã dùng các phép như thế.
  • Một sai lầm rất cơ bản mà nhiều người gặp phải đó là dùng liên tục 2 Mana Vortex với hy vọng phép "kế tiếp" mà họ dùng sẽ có lượng mana giảm đi 2, điều đó không đúng. Thực tế Mana Vortex đầu tiên được dùng sẽ giảm lượng mana của Mana Vortex dùng thứ hai đi 1 (nhưng vẫn là 0 mana) và vì thế phép thứ ba mà bạn dùng chỉ giảm đi 1 mana (hiệu lực của Mana Vortex dùng thứ hai) thay vì giảm đi 2 mana.

Thư viện ảnh[ | ]

Mana Vortex active
Sẵn sàng
Mana Vortex actionbar
Trong thanh hành động

Mana Vortex effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • Trước patch 0.53: Không rõ. Mana Vortex cho hiệu ứng là khiến phép kế tiếp mà bạn dùng cần ít hơn 1 mana và rút 1 thẻ lên thanh hành động vào cuối lượt.
  • Patch 1.76: Không còn hiệu ứng rút thẻ nữa.
Advertisement