Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Martyrdom
Martyrdom
Thuộc tính
Phe Lyonar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm Basic
Chỉ số
Mana 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Martyrdomphép Basic của phe Lyonar.

Năng lực[ | ]  • Martyrdom tiêu diệt một đơn vị lính bất kỳ và hồi cho Tướng của đơn vị đó lượng máu tương ứng bằng với lượng máu hiện tại của mục tiêu.

    - Mục tiêu: Mọi lính.
Chiến thuật[ | ]

  • Martyrdom là một phép tiêu diệt giá rẻ nhưng hết lợi hại, đặc biệt là vào đầu trận khi mà Tướng địch chưa nhận nhiều sát thương.
  • Ngay cả vào cuối trận, việc được hồi máu (thậm chí là một lượng lớn máu) thường không thể bù đắp được việc mất đi các đơn vị chủ chốt.
  • Martyrdom có thể được dùng lên chính đồng minh để hồi máu cho Tướng bạn trong lúc khẩn cấp, hoặc dùng để kích hoạt Dying Wish một cách có chủ ý.
  • Khi đối đầu với Lyonar, luôn sẵn sàng cho trường hợp đối phương tung ra Martyrdom.

Thư viện ảnh[ | ]

Martyrdom active
Sẵn sàng
Martyrdom actionbar
Trong thanh hành động

Martyrdom effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra. Martyrdom tốn 3 mana.
  • Patch 0.0.5: Lượng mana giảm còn 2.
  • Patch 0.61: Lượng mana tăng lên 3.
Advertisement