Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Maw
Maw
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 2
Tấn công 2
Máu 2
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Mawđơn vị lính CrarityCommon của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Maw được triệu hồi từ thanh hành động - Gây 2 sát thương lên một lính địch kế cận được chỉ định.
Chiến thuật[ | ]

  • Maw có thể phụ thêm sát thương cần thiết để tiêu diệt kẻ địch và giảm bớt thiệt hại mà bạn phải nhận. Mặc dù vậy nó có thể dễ dàng bị Tướng địch tiêu diệt.
  • Phối hợp với phép Bloodborn Kinetic Surge của Kara Winterblade, Maw sẽ có thể tiếp tục gây áp lực ngay cả sau khi đã dùng xong năng lực Opening Gambit của mình.

Thư viện ảnh[ | ]

Maw idle
Sẵn sàng
Maw breathing
Đứng tại chỗ
Maw run
Di chuyển
Maw attack
Tấn công
Maw death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.24: Được tạo ra. Maw có chỉ số 3/1, tốn 1 mana để triệu hồi.
  • Patch 0.61: Chỉ số đổi thành 2/2. Tốn 2 mana để triệu hồi. Năng lực của Maw là Opening Gambit: Gây 2 sát thương lên một lính địch kế cận được chỉ định.
Advertisement