Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Mesmerize
Mesmerize
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Mesmerizephép RrarityRare của phe Vanar.

Năng lực[ | ]  • Dịch chuyển một Tướng địch hoặc lính định tới vị trí chỉ định trong phạm vi 1 đơn vị xung quanh chúng.
    • Phạm vi dịch chuyển được biểu thị với màu xanh là đơn vị bị dịch chuyển, màu vàng là vị trí có thể dịch chuyển tới.


Chiến thuật[ | ]

  • Mesmerize giúp khắc phục khó khăn về khoảng cách khi bạn cố tiêu diệt các đơn vị được đối phương bảo vệ ở tuyến sau, 1 ô là đủ.
  • Mesmerize cho bạn lợi thế khi gặp cản trở từ Provoke hoặc Zeal, việc dịch chuyển chúng đi sẽ mở lối thoát cho bạn hoặc vô hiệu hóa năng lực đặc biệt của chúng.
  • Khả năng dịch chuyển Tướng địch của Mesmerize là rất mạnh, một số kẻ địch thường cố bám trụ tại cột giữa sân để tránh các hiệu ứng Infiltrate và phép Avalanche, khi đó chỉ cần 1 ô ít ỏi của Mesmerize là đủ mang thảm họa tới cho chúng.
  • Mesmerize cũng dễ dàng tạo ra một combo với phép Bloodborn Warbird của Faie Bloodwing, đảm bảo combo này tiêu diệt được đơn vị bị yểm Mesmerize.

Thư viện ảnh[ | ]

Mesmerize active
Sẵn sàng
Mesmerize actionbar
Trong thanh hành động

Mesmerize effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.22: Được tạo ra. Năng lực của Mesmerize là trong lượt sau khiến mọi đơn vị lính địch tốn thêm 1 mana để triệu hồi.
  • Patch 1.63: Được làm lại. Năng lực của Mesmerize là dịch chuyển một Tướng địch hoặc lính định tới vị trí chỉ định trong phạm vi 1 đơn vị xung quanh chúng.
Advertisement