Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Mindwarper
Mindwarper
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc Arcanyst
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 4
Tấn công 4
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Mindwarperđơn vị lính RrarityRare của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Mindwarper được triệu hồi từ thanh hành động - Chọn 1 thẻ phép ngẫu nhiên từ thanh hành động của đối phương và tạo ra 1 bản sao của nó trong thanh hành động của bạn.

Chiến thuật[ | ]

  • Mặc dù mang nặng tính ngẫu nhiên, loại phép mà Mindwarper sao chép được đôi khi có thể gây ra đột biến mạnh cho trận đấu, hoặc ít nhất cho bạn biết trong tay đối phương đang giữ lá bài phép đó.
  • Cũng như nhiều đơn vị Arcanyst khác, sức chiến đấu của Mindwrapper cao hơn nhiều khi phối hợp cùng Owlbeast Sage.

Thư viện ảnh[ | ]

Mindwarper idle
Sẵn sàng
Mindwarper breathing
Đứng tại chỗ
Mindwarper run
Di chuyển
Mindwarper attack
Tấn công
Mindwarper death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.21: Được tạo ra. Mindwarper có độ hiếm LrarityLegendary.
  • Không rõ: Độ hiếm giảm còn RrarityRare.
Advertisement