Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Mirkblood Devourer
MirkbloodDevourer
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm LrarityLegendary
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 2
Máu 4
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Mirkblood Devourerđơn vị lính LrarityLegendary của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Reaction: Mỗi khi có lính đồng minh được triệu hồi bên cạnh Mirkblood Devourer, đơn vị đó được +1/+1.
    • Hiệu ứng: Mirkblood Aid.

Chiến thuật[ | ]

  • Mirkblood Devourer phối hợp tốt với các chiến thuật tràn ngập sân đấu. Ví dụ các chiến thuật gọi Wraithling hoặc gọi các đơn vị Wall. Nhưng nhìn chung Mirkblood Devourer có lợi cho mọi đơn vị.
  • Hiệu ứng +1/+1 mà nó mang lại đặc biệt có ý nghĩa với các đơn vị cấp thấp, đặc biệt là các đơn vị có 2 máu, vì trong Duelyst, sự khác biệt giữa 2 máu và 3 máu là rất lớn, khiến những đơn vị này không thể bị Tướng địch tiêu diệt dễ dàng nữa.
  • Đừng để Mirkblood Devourer sông sót, nếu không bạn rất dễ phải trả giá.

Thư viện ảnh[ | ]

Mirkblood Devourer idle
Sẵn sàng
Mirkblood Devourer breathing
Đứng tại chỗ
Mirkblood Devourer run
Di chuyển
Mirkblood Devourer attack
Tấn công
Mirkblood Devourer death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • Alpha: Được tạo ra. Mirkblood Devourer tốn 2 mana để triệu hồi, chỉ số 1/2. Năng lực là Reaction: Mỗi khi bạn triệu hồi lính đồng minh gần nó, đơn vị đó được +1/+1.
  • 0.1: Lượng mana cần để triệu hồi tăng lên 3.
  • 0.19: Chỉ số đổi từ 1/2 còn 0/4.
  • 0.25: Chỉ số tăng từ 0/4 lên 2/4.
Advertisement