Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Mist Walking
MistWalking
Thuộc tính
Phe Songhai
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm RrarityRare
Chỉ số
Mana 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Mist Walkingphép RrarityRare của phe Songhai.

Năng lực[ | ]  • Mist Walking dịch chuyển Tướng bạn tới một ô được chỉ định trong phạm vi 2 ô xung quanh vị trí đang đứng.

    - Mục tiêu: Ô trên sân.
    • Phạm vi dịch chuyển được biểu thị với màu xanh là Tướng của bạn, màu vàng là vị trí có thể dịch chuyển.


Chiến thuật[ | ]

  • Mist Walking có thể dùng giúp Tướng bạn thoát ra khỏi trận chiến, vượt qua khả năng cầm chân bằng Provoke của đối phương.
  • Ngược lại Mist Walking cũng giúp Tướng bạn đâm xuyên qua hàng phòng thủ của đối phương để tiếp cận các mục tiêu trọng yếu (thường là Tướng địch). Mist Walking là công cụ tuyệt vời để tạo vị trí giúp Tướng bạn thực hiện đòn tấn công Backstab khi đang mặc trang bị Mask of Shadows.

Thư viện ảnh[ | ]

Mist Walking active
Sẵn sàng
Mist Walking actionbar
Trong thanh hành động

Thay đổi[ | ]

  • Các patch cũ hơn 0.53: Không rõ.
Advertisement