Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Moebius
Moebius
Thuộc tính
Phe Neutral
Loại Minion
Tộc Arcanyst
Token? Không
Độ hiếm ErarityEpic
Chỉ số
Mana 4
Tấn công 3
Máu 5
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Moebiusđơn vị lính ErarityEpic của phe Trung lập.

Năng lực[ | ]  • Turn Initiative: Ngay vào đầu lượt của chủ sở hữu - Hồi đầy máu cho nó, sau đó hoán đổi sức tấn công và máu của nó cho nhau.

Chiến thuật[ | ]

  • Năng lực của Moebius biến nó thành một đơn vị có 2 pha: Pha đầu là pha có sức tấn công thấp nhưng máu cao, pha thứ hai là pha có sức tấn công cao nhưng máu thấp. Lựa chọn pha hợp lý để chiến đấu.
  • Dù ở pha nào đi nữa, đặc trưng của Moebius là tự hồi đầy máu vào mỗi lượt của người dùng, do đó đơn vị này yêu cầu phải tiêu diệt dứt điểm nó ngay trong lượt kế tiếp của mình. Nên chọn pha hai vào thời điểm nó có lượng máu thấp để ra tay.
  • Các phép tăng chỉ số có hiệu quả rất thú vị với Moebius, sự ảnh hưởng của các loại phép này phụ thuộc vào pha hiện tại của Moebius, đảm bảo Moebius có chỉ số cân bằng để nó không bị yếu đi tại bất kỳ pha nào. Ngoài ra ngay trong lượt sau vào thời điểm nó hoán đổi chỉ số, những chỉ số tăng thêm này sẽ biến thành chỉ số cơ bản của Moebius, chúng không thể bị Dispel nữa.

Thư viện ảnh[ | ]

Moebius idle
Sẵn sàng
Moebius breathing
Đứng tại chỗ
Moebius run
Di chuyển
Moebius attack
Tấn công
Moebius death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.23: Được tạo ra.
Advertisement