Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | boss [[Category: ]] |

Monolith Guardian
Thuộc tính
Phe
Loại General
Tộc -----
Độ hiếm -----
Nhóm Boss
Chỉ số
Tấn công 2
Máu 15
Thông tin khác
Khả dụng Chỉ trong Boss Battle
Bộ Không có

Monolith Guardian là Tướng Boss.

 • Thẻ này chỉ xuất hiện trong chế độ Boss Battle.
 • Boss này xuất hiện vào 6/2/2017.

Năng lực[ | ] • Reaction: Mỗi khi Monolith Guardian tiêu diệt một đơn vị lính địch, triệu hồi lại đơn vị đó với quyền điều khiển thuộc về Monolith Guardian.
 • Ngay khi bị tiêu diệt Monolith Guardian được hồi sinh với chỉ số được +2/+5.
  • Hiệu ứng: Awakened.
  • Tổng chỉ số: 4/20.
  • Monolith Guardian vẫn phản công đơn vị gây ra sát thương tiêu diệt hắn trước đó, đòn tấn công này sử dụng chỉ số tấn công mới.
  • Năng lực này không được thể hiện trong mô tả của thẻ.

Thế trận[ | ]

Boss Monolith Guardian

Các đơn vị xuất hiện trên sân, các đơn vị lính nếu không nói rõ thì ngầm định là thuộc về Monolith Guardian.

Ưu thế[ | ]

 • Monolith Guardian có các ưu thế sau:
  • Khởi đầu với 4 mana.

Bộ thẻ[ | ]

Lính

Hướng dẫn[ | ]

 • Cần bổ sung

Trích dẫn[ | ]

 • Mô tả: Can you prove yourself worthy of entry into the Monolith?
 • Lời thách đấu: Halt! Your entry into the Monolith has been denied.
 • Đầy bài: My hand is full!
 • Hết bài: I'm out of cards!

Thư viện ảnh[ | ]

Monolith Guardian idle
Sẵn sàng
Monolith Guardian breathing
Đứng tại chỗ
Monolith Guardian run
Di chuyển
Monolith Guardian attack
Tấn công
Monolith Guardian death
Bị tiêu diệt
Advertisement