Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Myriad
Myriad
Thuộc tính
Phe Vanar
Loại Minion
Tộc Vespyr
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 3
Máu 3
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Rise of The Bloodborn

Myriadđơn vị lính CrarityCommon của phe Vanar.

Năng lực[ | ]
Chiến thuật[ | ]

  • Bản thân Myriad là một Vespyr giúp nó phối hợp được với Glacial Elemental.
  • Nên để Myriad ở gần trận địa để phát huy tốt hơn sức mạnh của nó.
    • Nếu nó tạo ra Bonechill Barrier, bạn sẽ combo được với Glacial Elemental có sẵn trên sân.
    • Nếu nó tạo ra Gravity Well, bạn sẽ tạo ra một đơn vị Provoke cầm chân đối thủ.
    • Nếu nó tạo ra Blazing Spines, bạn sẽ có một đơn vị 3/3 khá tốt và nằm không xa so với chiến trường.
  • Chỉ số của Myriad nhìn chung yếu, nên không nên hy vọng quá nhiều về việc nó có thể sống để mang lại nhiều giá trị từ năng lực Blood Surge của mình.
  • Các đơn vị Wall mà Myriad tạo ra có thể được combo cùng phép Bloodborn của Kara Winterblade.

Thư viện ảnh[ | ]

Myriad idle
Sẵn sàng
Myriad breathing
Đứng tại chỗ
Myriad run
Di chuyển
Myriad attack
Tấn công
Myriad death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

Advertisement