Duelyst Wiki
Advertisement
Mystery Crate

Các Mystery Crate (Hộp bí ẩn) là các hộp đặc biệt sẽ cho người chơi vật phẩm khi mở khóa.

Đặc điểm[ | ]

Các hộp bí ẩn đều yêu cầu chìa khóa để mở, mỗi hộp sẽ cho bạn lượng phần thưởng nhất định. Các hộp bí ẩn yêu cầu chìa khóa để mở, chìa khóa thuộc cấp độ nào thì mở được hộp bí ẩn ở cấp độ đó.

Phần thưởng[ | ]

Mỗi hộp chứa lượng phần thưởng như nhau, nhưng khác nhau về loại phần thưởng, các phần thưởng mà bạn đã có thì sẽ được tự động quy đổi ra spirit.

Hộp phổ biến[ | ]

Hộp có độ hiếm Common sẽ cho bạn các phần thưởng sau:

 • 2 Vật phẩm trang trí
 • 1 Lá bài cầu vồng
 • Cơ hội có được một chìa khóa cho hộp Common

Hộp hiếm[ | ]

Hộp có độ hiếm Rare sẽ cho bạn các phần thưởng sau:

 • 1 Spirit Orb
 • 3 Vật phẩm trang trí
 • 1 Lá bài cầu vồng
 • Cơ hội có được một chìa khóa cho hộp Common
 • Cơ hội có được các vật phẩm trang trí cấp độ cao

Hộp sử thi[ | ]

Hộp có độ hiếm Epic sẽ cho bạn các phần thưởng sau:

 • 3 Spirit Orb
 • 3 Vật phẩm trang trí
 • 2 Lá bài cầu vồng
 • Cơ hội cực cao có được một chìa khóa cho hộp Common
 • Cơ hội có được các vật phẩm trang trí cấp độ cao
Advertisement