Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Nether Summoning
NetherSummoning
Thuộc tính
Phe Abyssian
Loại Spell
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm LrarityLegendary
Chỉ số
Mana 5
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Nether Summoningphép LrarityLegendary của phe Abyssian.

Năng lực[ | ] • Triệu hồi ngẫu nhiên 2 đơn vị không phải token bị tiêu diệt tính từ cuối lượt trước của bạn. 2 đơn vị này được triệu hồi tại 2 ô trống ngẫu nhiên xung quanh Tướng bạn.
  • "Tính từ lượt trước" được tính từ đầu lượt trước của đối phương cho tới thời điểm mà bạn dùng Nether Summoning.
  • Đơn vị được triệu hồi có thể là của phe địch hoặc đồng minh, nhưng dù là phe nào thì chúng vẫn thuộc về quyền điều khiển của bạn.

Chiến thuật[ | ]

 • Với giải nghĩa như trên, chỉ nên sử dụng Nether Summoning khi có thể chắc chắn sẽ hồi sinh được ít nhất một quân chủ lực. Bạn có thể cân nhắc thời điểm dùng Nether Summoning trong khi tấn công để kiểm soát các đơn vị mà phép này có thể gọi ra.
 • Lưu ý tính ngẫu nhiên của Nether Summoning, không nên dùng nó nếu lượt trước có nhiều đơn vị thiệt mạng, nếu tỷ lệ đơn vị mà bạn muốn hồi sinh/số đơn vị bị tiêu diệt nhỏ hơn 50%, không nên sử dụng nó.
 • Sau khi đối phương cố dồn sức tiêu diệt những đơn vị mạnh của bạn trong lượt trước, Nether Summoning có thể khiến chúng phải ngán ngẫm khi chứng kiến những đơn vị đó tiếp tục quay lại với nguyên vẹn sức mạnh.
 • Nether Summoning đặc biệt lợi hại khi hồi sinh được những đơn vị có Rush, nói cách khác chính là Spectral Revenant. Các đơn vị hùng mạnh khác của Abyssian như Klaxon hay Vorpal Reaver cũng đều là những trường hợp tuyệt vời.
 • Ngoài ra Nether Summoning còn có thể hồi sinh cả những đơn vị cao cấp của đối phương, ngay trong lượt này bạn có thể tiêu diệt đơn vị chủ lực của đối phương rồi sau đó dùng Nether Summoning với hy vọng lấy lại được đơn vị đó về cho mình.
 • Luôn luôn lưu ý: Nether Summoning không hồi sinh đơn vị mà bạn tiêu diệt trong lượt trước của bạn, bao gồm cả các đơn vị bị tiêu diệt sau khi bạn kết thúc lượt đi nhưng trước khi bắt đầu lượt của đối thủ. Ví dụ như các đơn vị bị tiêu diệt bởi Shadow Creep.

Thư viện ảnh[ | ]

Nether Summoning active
Sẵn sàng
Nether Summoning actionbar
Trong thanh hành động

Nether Summoning effect
Hiệu ứng

Thay đổi[ | ]

 • 0.0.1: Được tạo ra. Nether Summoning tốn 6 mana, năng lực là: "Triệu hồi tối đa 3 đơn vị lính đã bị tiêu diệt trong trận đấu tại tối đa 3 ô trống ngẫu nhiên xung quanh Tướng bạn."
 • 0.0.24: Lượng mana cần để dùng giảm còn 4, năng lực là: "Triệu hồi ngẫu nhiên 2 đơn vị không phải token đã bị tiêu diệt trong trận đấu tại 2 ô ngẫu nhiên trên sân."
 • 0.0.29: Lượng mana cần để dùng tăng lên 5, năng lực là: "Triệu hồi ngẫu nhiên 2 đơn vị không phải token đã bị tiêu diệt trong lượt trước tính từ cuối lượt của bạn tại 2 ô trống ngẫu nhiên xung quanh Tướng bạn."
Advertisement