Duelyst Wiki
Advertisement


{{#ifeq: | | [[Category: ]] [[Category: ]] |[[Category:]]

Nightsorrow Assassin
NightsorrowAssassin
Thuộc tính
Phe Abyssian
Loại Minion
Tộc -----
Token? Không
Độ hiếm CrarityCommon
Chỉ số
Mana 3
Tấn công 2
Máu 1
Thông tin khác
Khả dụng Đấu trực tuyến
Huấn luyện
Bộ Core Set

Nightsorrow Assassinđơn vị lính CrarityCommon của phe Abyssian.

Năng lực[ | ]  • Opening Gambit: Khi Nightsorrow Assassin được triệu hồi từ thanh hành động - Chọn và tiêu diệt một lính địch bất kỳ xung quanh Nightsorrow Assassin có sức tấn công nhỏ hơn 2.
Chiến thuật[ | ]

  • Nightsorrow Assassin có năng lực khá khó chịu, khiến ả là cơn ác mộng đối với các Obelysk vốn có sức tấn công là 0, các Chrysalis Egg, cũng như dễ dàng triệt hạ hầu hết các đơn vị có giá 2 mana mà đối phương triệu hồi.
  • Năng lực có hiệu ứng tiêu diệt và chỉ số yếu về máu của Nightsorrow Assassin đều tạo điều kiện thuận lợi để kích hoạt các Deathwatch trên sân.

Thư viện ảnh[ | ]

Nightsorrow Assassin idle
Sẵn sàng
Nightsorrow Assassin breathing
Đứng tại chỗ
Nightsorrow Assassin run
Di chuyển
Nightsorrow Assassin attack
Tấn công
Nightsorrow Assassin death
Bị tiêu diệt

Thay đổi[ | ]

  • 0.0.1: Được tạo ra. Nightsorrow Assassin có chỉ số 4/1 và năng lực Rush.
  • Patch 0.59: Được làm lại. Chỉ số giảm còn 3/1, năng lực của Nightsorrow Assassin là chọn và tiêu diệt một lính địch đứng gần với sức tấn công nhỏ hơn 3.
  • Patch 0.61: Chỉ số giảm còn 2/1. Opening Gambit của Nightsorrow Assassin giờ chỉ tiêu diệt kẻ địch có sức tấn công nhỏ hơn 2.
Advertisement