Duelyst Wiki
Advertisement
Obelysk Minion

Obelysk (đài tế) là nhóm lính thuộc về Vetruvian. Đây là các đơn vị có khả năng mang lại giá trị liên tục vào mỗi lượt.

Mô típ[ | ]

Các đơn vị Obelysk đều thuộc chủng lính Structure với cấu trúc hình tháp đặc trưng. Năng lực chung của các Obelysk này là Summon Dervish. Với khả năng tạo ra các đơn vị Wind DervishRush vào mỗi lượt. Tên của chúng đều có cấu trúc chung là: Thuộc tính + "Obelisk".

DUELYST
[ Hiện ]
Phe LyonarSonghaiVetruvianAbyssianMagmarVanarTrung Lập Token
Thẻ
Tên gọiẢnhTấn côngMáuManaKhungMô tảThẻ cầu vồng
Loại thẻ TướngLínhPhépTrang bị
Độ hiếm BasicCrarityCommonRrarityRareErarityEpicLrarityLegendary
Tộc LyonarSonghaiVetruvianAbyssianMagmarVanarTrung Lập
Năng lực
Năng lực có tên AirdropBackstabBlastBlood SurgeBondCelerityDeathwatchDying WishFlyingForcefieldFrenzyGrowInfiltrateOpening GambitProvokeRangedRebirthRushSummon DervishWallZeal
Năng lực không tên AuraReactionTurn InitiativeTurnwatch
Hiệu ứng Cung cấpCường hóaChuyển hóaSát thươngPhòng vệTiêu diệtXóa phépRút thẻTiếp nhậnKiến tạoHồi phụcTriệu hồiDịch chuyểnBiến đổi
Trạng thái StunExhaustedDispel
Nhóm thẻ Alternative Bloodborn SpellAspectBloodborn ChangerBossD3cGauntlet ChooserGrandmasterLessonMechaz0rObelyskPrisonerSealSeven SistersSilitharSpirit WolfSwornUltimate SpellVoidWish
Ô Ô manaÔ Shadow Creep
Advertisement